Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
Ελληνικό-Ενωσιακό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-935-9
Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
1072 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα