Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
Ελληνικό-Ενωσιακό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-935-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
1072 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:13 - Upd: 2024-05-23 16:46:52