Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
Ελληνικό-Ενωσιακό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-935-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
1072 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα