Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-301-360-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1998
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 160 σελ.
Περιγραφή

40 Πρακτικά θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιριών. Περιέχει:
- Ομόρρυθμες εταιρίες,
- Ετερόρρυθμες εταιρίες,
-Αφανείς εταιρίες,
- Κοινοπραξίες,
- Ανώνυμες εταιρίες,
- Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.