Πιστωτικά Ιδρύματα
Νομικές & Θεσμικές Οψεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-422-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
296 σελ.

Add: 2018-02-21 12:11:17 - Upd: 2024-05-13 10:16:44