Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ευγενία
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις : Επιστημονική διαδικτυακή εκδήλωση, Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ο εργαζόμενος ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων κατά το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Βιοηθικοί προβληματισμοί IV : Δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Προσωπικά Δεδομένα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Προσωπικά Δεδομένα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Πνευματική ιδιοκτησία και πληροφορική Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 An Information Law for the 21st Century Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2007 Προσωπικά δεδομένα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ζητήματα από το δίκαιο πληροφορικής : Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους: Συμβάσεις πληροφορικής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ο τίτλος στην τακτική χρησικτησία : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1041 και 1043 ΑΚ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις : Επιστημονική διαδικτυακή εκδήλωση, Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Βιοηθικοί προβληματισμοί IV : Δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Προσωπικά Δεδομένα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Προσωπικά Δεδομένα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Πνευματική ιδιοκτησία και πληροφορική Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 An Information Law for the 21st Century Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Σκληρόδετο
2007 Προσωπικά δεδομένα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ζητήματα από το δίκαιο πληροφορικής : Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομική προστασία τους: Συμβάσεις πληροφορικής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ο τίτλος στην τακτική χρησικτησία : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1041 και 1043 ΑΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Πιστωτικά Ιδρύματα : Νομικές & Θεσμικές Οψεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Πνευματική ιδιοκτησία και πληροφορική Θέμις Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο εργαζόμενος ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων κατά το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο