Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-816-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
328 σελ.
Add: 2019-07-16 15:58:09 - Upd: 2022-04-19 16:27:54