Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-816-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
328 σελ.

Add: 2019-07-16 15:58:09 - Upd: 2024-04-15 15:33:38