Πιστωτικά Ιδρύματα
Νομικές & Θεσμικές Οψεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-422-5
Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
296 σελ.