Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Κεφαλαιουχικές εταιρίες, ανώνυμη εταιρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-206-1
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1995
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 256 σελ.
τ. 2