Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-302-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
472 σελ.

Add: 2021-03-01 15:59:28 - Upd: 2022-04-19 16:27:55