20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-844-4
Ελληνική, Νέα
€ 23.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
312 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα