20 Χρόνια Εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγγενικά Δικαιώματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-844-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
312 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-05-18 06:57:13 - Upd: 2022-04-19 16:27:54