Σελέκος, Πέτρος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Οι παρεπόμενοι περιορισμοί του ανταγωνισμού, ως νόμιμες συμπράξεις (παρ. 1 των άρθρων 101 ΣΛΕΕ και 1 ν. 3959/2011) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1999 Το δικαίωμα στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του μητρώου Α.Ε. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Οι παρεπόμενοι περιορισμοί του ανταγωνισμού, ως νόμιμες συμπράξεις (παρ. 1 των άρθρων 101 ΣΛΕΕ και 1 ν. 3959/2011) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Το δικαίωμα στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του μητρώου Α.Ε. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)