Σγουρινάκης, Νίκος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Φορολογία Δικηγόρων : 4η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογία Δικηγόρων : 4η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος : Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εφαρμογές-Παραδείγματα Λογιστικής & Φορολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εφαρμογές-Παραδείγματα Λογιστικής & Φορολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Φορολογία Δικηγόρων : Ερμηνεία διατάξεων-Παραδείγματα-Συμπληρωμένα έντυπα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : Πρακτική Εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος : Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2017 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2 ,Ε3 ) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Λογιστικές Εφαρμογές : με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Λογιστικές Εφαρμογές : με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Β΄τόμος Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Β΄τόμος Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Α' τόμος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Α' τόμος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Αναβαλλόμενη φορολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η Αναβαλλόμενη φορολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων : Φορ. έτος 2015 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Φορ. έτος 2015 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης : Μετά το Ν 4356/2015 Παράρτημα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης : Μετά το Ν 4356/2015 Παράρτημα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 : Β' Τόμος Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 : Β' Τόμος Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Οικονομικά Μαθηματικά : Εφαρμοσμένα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Ερμηνευτική Προσέγγιση & παραδείγματα Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Τσέπης Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2014 : Β' τόμος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2014 : Β' τόμος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 ΕΝΦΙΑ, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, έκδοση 2014 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 ΕΝΦΙΑ, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, έκδοση 2014 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Οικονομικά Μαθηματικά Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Οικονομικά Μαθηματικά Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9) Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : τόμος Α΄ Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογικές και Εργατικές Υποχρεώσεις Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δηλώσεις φυσικών προσώπων Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δηλώσεις νομικών προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (έντυπα Φ-01010, Ε5) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εργατικός οδηγός επιχείρησης 2013 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2012 Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δηλώσεις νομικών προσώπων οικ. έτους 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Φ-01010, Ε5) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δηλώσεις φυσικών προσώπων οικ. έτους 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Λογιστικές εφαρμογές : Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογική αντιμετώπισή τους Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Φόρος προστιθέμενης αξίας : Πρακτική εφαρμογή Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2011 Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ο Ν 2238/1994 όπως ισχύει μετά το Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Δηλώσεις νομικών προσώπων, οικ. έτος 2011 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Φ.01-010, Ε5) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Δηλώσεις φυσικών προσώπων (οικ. έτος 2011) : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1 , Ε2 ,Ε3 ,Ε9) Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εργατικός οδηγός επιχείρησης Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου : Απαντήσεις στα θέματα πιστοποίησης εξετάσεων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ.: Προσαρμοσμένες στην ισχύουσα νομοθεσία Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 ΦΠΑ και δικηγόροι : Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Πλήρης οδηγός επιχείρησης 2010 : Για τον λογιστή - φοροτεχνικό Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 ΦΠΑ και δικηγόροι : Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δηλώσεις νομικών προσώπων : Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε9) Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2010 Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δηλώσεις φυσικών προσώπων 2010 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1,Ε2,Ε9) Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2009 Επιμέλεια Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εργατικός οδηγός επιχείρησης Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2008 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Φορολογία Δικηγόρων : 4η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογία Δικηγόρων : 4η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος : Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εφαρμογές-Παραδείγματα Λογιστικής & Φορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εφαρμογές-Παραδείγματα Λογιστικής & Φορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Φορολογία Δικηγόρων : Ερμηνεία διατάξεων-Παραδείγματα-Συμπληρωμένα έντυπα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : Πρακτική Εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαο Προσωπικών Εταιριών : Ερμηνεία κατ' άρθρον (άρθ. 249-294 Ν 4072/2012) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος : Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2017 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2 ,Ε3 ) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Λογιστικές Εφαρμογές : με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Λογιστικές Εφαρμογές : με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Α' τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Α' τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Αναβαλλόμενη φορολογία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η Αναβαλλόμενη φορολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων : Φορ. έτος 2015 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Φορ. έτος 2015 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Οικονομικά Μαθηματικά : Εφαρμοσμένα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Ερμηνευτική Προσέγγιση & παραδείγματα Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : Τσέπης Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2014 : Β' τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2014 : Β' τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 ΕΝΦΙΑ, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, έκδοση 2014 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 ΕΝΦΙΑ, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, έκδοση 2014 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9) Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : τόμος Α΄ Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Δηλώσεις Νομικών Προσώπων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογικές και Εργατικές Υποχρεώσεις Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δηλώσεις φυσικών προσώπων Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δηλώσεις νομικών προσώπων : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (έντυπα Φ-01010, Ε5) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εργατικός οδηγός επιχείρησης 2013 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δηλώσεις νομικών προσώπων οικ. έτους 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Φ-01010, Ε5) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δηλώσεις φυσικών προσώπων οικ. έτους 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εργατικός οδηγός επιχείρησης Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Λογιστικές εφαρμογές : Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογική αντιμετώπισή τους Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Φόρος προστιθέμενης αξίας : Πρακτική εφαρμογή Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ο Ν 2238/1994 όπως ισχύει μετά το Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Δηλώσεις νομικών προσώπων, οικ. έτος 2011 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Φ.01-010, Ε5) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Δηλώσεις φυσικών προσώπων (οικ. έτος 2011) : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1 , Ε2 ,Ε3 ,Ε9) Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου : Απαντήσεις στα θέματα πιστοποίησης εξετάσεων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ.: Προσαρμοσμένες στην ισχύουσα νομοθεσία Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 ΦΠΑ και δικηγόροι : Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 ΦΠΑ και δικηγόροι : Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δηλώσεις νομικών προσώπων : Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε9) Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δηλώσεις φυσικών προσώπων 2010 : Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1,Ε2,Ε9) Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εργατικός οδηγός επιχείρησης Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Β΄τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής : Β΄τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 : Β' Τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 : Β' Τόμος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2012 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2011 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Πλήρης οδηγός επιχείρησης 2010 : Για τον λογιστή - φοροτεχνικό Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2010 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2009 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2008 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης : Μετά το Ν 4356/2015 Παράρτημα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης : Μετά το Ν 4356/2015 Παράρτημα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο