Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-834-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
448 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα συστηματικό διδακτικό εγχειρίδιο, που στοχεύει πρωτίστως στην υποστήριξη των διδασκόντων και των διδασκομένων στο πλαίσιο διδασκαλίας του ομώνυμου αντικειμένου. [...]
Το εγχειρίδιο "Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού" συνοδεύεται από παράρτημα νομοθεσίας ανταγωνισμού με αυτούσια παράθεση τόσο του νέου Ν 3959/2011, όσο και των βασικών ενωσιακών κειμένων (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ, Καν. 1/2003, Καν. 139/2004, Καν. 330/2010), καθώς και την παράθεση επιλεγμένων τμημάτων από τους βασικότερους αντιμονοπωλιακούς νόμους παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων οι Sherman Act, Clayton Act, GWB, Competition Act 1998, Code de Commerce. Η έκδοση υποστηρίζεται από γλωσσάριο οικονομικών όρων δικαίου ανταγωνισμού, καθώς και ενδεικτικό χρονολόγιο της πολιτικής ανταγωνισμού, ενώ το έργο ολοκληρώνεται από πλήρη ελληνική βιβλιογραφία συστηματοποιημένη κατά θεματικές ενότητες και προτεινόμενη ξένη βιβλιογραφία.

Add: - Upd: 2022-04-19 16:27:55