Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-057-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
424 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-05-18 06:57:13 - Upd: 2021-07-22 14:52:22