Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-564-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
688 σελ.
Add: 2019-02-05 17:38:24 - Upd: 2022-04-19 16:27:53