Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Φορολογικό Δίκαιο : 6η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο : 6η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Φορολογικό Δίκαιο : 6η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Γαλλο-ελληνικό, ελληνο-γαλλικό λεξικό νομικών όρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης ,15η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Διοικητική Δικονομία : 15η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας : κατά τον ΚΔΔ Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας : κατά τον ΚΔΔ Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1ος τ. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογικό Δίκαιο : 5η εκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογικό Δίκαιο : 5η εκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Φορολογική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4652 /2020 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Φορολογική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4652 /2020 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης : Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η Προστασία των Περιουσιακών Δικαιωμάτων του Αναδόχου Δημόσιας Συμβάσεως : Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Φορολογική νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Γενικές Ρήτρες κατά της Φοροαποφυγής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η Αγωγή στη Διοικητική Δίκη : Δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013 : Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105) Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Φορολογική νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Παρατηρήσεις Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ο Φόβος της "Αριστείας" : Δημοκρατία & εκπαίδευση χαριστματικών Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Αίτηση Ανάκλησης Αποφάσεων στην Προσωρινή Δικαστική Προστασία Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Φορολογική Νομοθεσία : 11η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Φορολογική Νομοθεσία : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Καταχρηστική Φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Καταχρηστική Φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Φορολογία Τόκων Αποταμίευσης & Ανταλλαγή Πληροφοριών Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Φορολογία Τόκων Αποταμίευσης & Ανταλλαγή Πληροφοριών Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Δίκαιο της Ενέργειας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία : Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Φορολογική Νομοθεσία ,τσέπης : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4336/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Φορολογική Νομοθεσία ,τσέπης : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4336/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια-Παρατηρήσεις Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία : Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία : Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Φορολογική Νομοθεσία : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Νομικοί όροι και όρια στη φορολογία μερισμάτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Νομικοί όροι και όρια στη φορολογία μερισμάτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Φορολογική Νομοθεσία : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, 11η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία , τσέπης : 3η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Φορολογική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Η συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας : Μια ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 78 παρ. 2 Συντ. ως προς τα φορολογικά βάρη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Φορολογική νομοθεσία, τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Φορολογικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Η έννοια της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών : Η συμβολή του ελληνικού δικαίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητική δικονομία : Ελληνική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η ενδοομιλική τιμολόγηση : Transfer Pricing Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Φορολογική νομοθεσία Συγγραφέας, Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Energy Law in Greece Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Constitutional Law in Greece Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δίκαιο της ενέργειας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα : Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 Συγγραφέας Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής Χαρτόδετο
2008 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Φορολογική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Πλήρης οδηγός επιχείρησης 2007 : Για τον λογιστή - φοροτεχνικό Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Διοικητική δικονομία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2003 Φορολογικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Διαιτησία και διοικητικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η αγγλική και η γαλλική νομική γλώσσα και το αγγλικό δίκαιο Μετάφραση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Φορολογικό Δίκαιο : 6η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο : 6η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο : 6η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γαλλο-ελληνικό, ελληνο-γαλλικό λεξικό νομικών όρων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης ,15η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Διοικητική Δικονομία : 15η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ. Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1ος τ. Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογικό Δίκαιο : 5η εκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογικό Δίκαιο : 5η εκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Φορολογική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4652 /2020 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4652 /2020 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Φορολογική νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Φορολογική νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ο Φόβος της "Αριστείας" : Δημοκρατία & εκπαίδευση χαριστματικών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Φορολογική Νομοθεσία : 11η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Φορολογική Νομοθεσία : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο της Ενέργειας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία : Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Φορολογική Νομοθεσία ,τσέπης : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4336/2016 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Φορολογική Νομοθεσία ,τσέπης : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4336/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Φορολογική Νομοθεσία : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Φορολογική Νομοθεσία : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Innovation Law, Δίκαιο & Καινοτομία : 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, 11η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία , τσέπης : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Φορολογική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Φορολογική νομοθεσία, τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Φορολογικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική δικονομία : Ελληνική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Φορολογική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Energy Law in Greece Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Constitutional Law in Greece Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δίκαιο της ενέργειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα : Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής Χαρτόδετο
2008 Φορολογική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Πλήρης οδηγός επιχείρησης 2007 : Για τον λογιστή - φοροτεχνικό Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Φορολογικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Διαιτησία και διοικητικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Η αγγλική και η γαλλική νομική γλώσσα και το αγγλικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης : Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η Προστασία των Περιουσιακών Δικαιωμάτων του Αναδόχου Δημόσιας Συμβάσεως : Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Γενικές Ρήτρες κατά της Φοροαποφυγής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Αίτηση Ανάκλησης Αποφάσεων στην Προσωρινή Δικαστική Προστασία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Καταχρηστική Φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Καταχρηστική Φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Φορολογία Τόκων Αποταμίευσης & Ανταλλαγή Πληροφοριών Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Φορολογία Τόκων Αποταμίευσης & Ανταλλαγή Πληροφοριών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια-Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία : Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία : Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Νομικοί όροι και όρια στη φορολογία μερισμάτων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Νομικοί όροι και όρια στη φορολογία μερισμάτων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Η συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας : Μια ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 78 παρ. 2 Συντ. ως προς τα φορολογικά βάρη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Η έννοια της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Φορολογική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών : Η συμβολή του ελληνικού δικαίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ενδοομιλική τιμολόγηση : Transfer Pricing Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Φορολογική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας : κατά τον ΚΔΔ Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας : κατά τον ΚΔΔ Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η Αγωγή στη Διοικητική Δίκη : Δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013 : Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105) Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο