Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας
6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-652-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
336 σελ.
Add: 2017-06-01 16:17:04 - Upd: 2022-04-19 16:27:54