Διοικητική Δικονομία
Ελληνική Νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-526-9
Ελληνική, Νέα
€ 62.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1664 σελ.