Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-068-4
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 18/11/2021
€ 100.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
816 σελ.