Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-068-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 106.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
816 σελ.

Add: 2020-05-19 14:36:16 - Upd: 2023-12-19 15:46:35