Αθανασίου, Λία Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες - Κατ’ άρθρο ερμηνεία Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2024 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν5079/2023 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Η αξίωση αποκατάστασης της ζημίας από οριζόντια σύμπραξη επιχειρήσεων (καρτέλ) κατά το Ν 4529/2018 Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Η αξίωση αποκατάστασης της ζημίας από οριζόντια σύμπραξη επιχειρήσεων (καρτέλ) κατά το Ν 4529/2018 Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε παραβάσεις του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : μέσα από την ελληνική νομολογία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε παραβάσεις του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : μέσα από την ελληνική νομολογία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5055/2023 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Mass Claims in Maritime Law and Alternative Methods of Dispute Resolution Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Mass Claims in Maritime Law and Alternative Methods of Dispute Resolution Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5042/2023 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Ναυτικό Δίκαιο : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός : 12η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης : 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης : 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οι Ποινικές Ευθύνες από το έργο των Νηογνωμόνων Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οι Ποινικές Ευθύνες από το έργο των Νηογνωμόνων Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4965/2022 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4919/2022 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Εταιρικό Δίκαιο : 11η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η Performance Clause στη σύμβαση ναύλωσης Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Η Performance Clause στη σύμβαση ναύλωσης Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Γενικό μέρος Βιομηχανική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία Αξιόγραφα Αθέμιτος ανταγωνισμός : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Η Σύγκρουση Πλοίων Πρόλογος , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1ος τ. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η Ρήτρα Vetting στη ναύλωση Δεξαμενοπλοίων : Ζητήματα κατανομής της ευθύνης Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ ,2008 Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Unexpected Circumstances and Carriage of Goods by Sea Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις Συγγραφέας , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος -Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο : Με τον νέο Ν4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Frustration & Απρόοπτη Μεταβολή Συνθηκών στις Συμβάσεις Ναύλωσης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Θαλάσσια Ασφάλεια : 9ο Διεθνές Συνέδριο Νατικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ναυτικό Δίκαιο : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ναυτικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ναυτικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ελληνο-βρετανικές σχέσεις : Πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους: Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 2-3/11/2012 Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Η ειδική αποζημίωση στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης : Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης : Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 1-35γ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Πρακτικά θέματα του δικαίου των αξιογράφων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία : Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία : Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1999 Έργο και ευθύνη των νηογνωμόνων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες - Κατ’ άρθρο ερμηνεία Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2024 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν5079/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5055/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5042/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Ναυτικό Δίκαιο : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός : 12η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4965/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4919/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : 11η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος Βιομηχανική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία Αξιόγραφα Αθέμιτος ανταγωνισμός : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ. Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1ος τ. Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος -Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο : Με τον νέο Ν4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Θαλάσσια Ασφάλεια : 9ο Διεθνές Συνέδριο Νατικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ναυτικό Δίκαιο : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ναυτικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ναυτικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ελληνο-βρετανικές σχέσεις : Πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους: Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 2-3/11/2012 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης : Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης : Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας : Κατ'άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Άρθρα 1-35γ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Πρακτικά θέματα του δικαίου των αξιογράφων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία : Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε. Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία : Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε. Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1999 Έργο και ευθύνη των νηογνωμόνων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η αξίωση αποκατάστασης της ζημίας από οριζόντια σύμπραξη επιχειρήσεων (καρτέλ) κατά το Ν 4529/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Η αξίωση αποκατάστασης της ζημίας από οριζόντια σύμπραξη επιχειρήσεων (καρτέλ) κατά το Ν 4529/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε παραβάσεις του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : μέσα από την ελληνική νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε παραβάσεις του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : μέσα από την ελληνική νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Mass Claims in Maritime Law and Alternative Methods of Dispute Resolution Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Mass Claims in Maritime Law and Alternative Methods of Dispute Resolution Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Η προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης : 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Η προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης : 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οι Ποινικές Ευθύνες από το έργο των Νηογνωμόνων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Οι Ποινικές Ευθύνες από το έργο των Νηογνωμόνων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η Performance Clause στη σύμβαση ναύλωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η Performance Clause στη σύμβαση ναύλωσης Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Η Σύγκρουση Πλοίων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η Ρήτρα Vetting στη ναύλωση Δεξαμενοπλοίων : Ζητήματα κατανομής της ευθύνης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ ,2008 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Unexpected Circumstances and Carriage of Goods by Sea Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Frustration & Απρόοπτη Μεταβολή Συνθηκών στις Συμβάσεις Ναύλωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η ειδική αποζημίωση στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα