Αθανασίου, Λία Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας Επιμέλεια , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Η Σύγκρουση Πλοίων Πρόλογος , Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η Ρήτρα Vetting στη ναύλωση Δεξαμενοπλοίων Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ ,2008 Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Unexpected Circumstances and Carriage of Goods by Sea Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο ,8η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις Συγγραφέας , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο ,7η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος -Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Frustration & Απρόοπτη Μεταβολή Συνθηκών στις Συμβάσεις Ναύλωσης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Θαλάσσια Ασφάλεια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ναυτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ελληνο-βρετανικές σχέσεις Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Η ειδική αποζημίωση στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εμπορική Νομοθεσία 4η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Πρακτικά θέματα του δικαίου των αξιογράφων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1999 Έργο και ευθύνη των νηογνωμόνων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο ,8η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο ,7η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος -Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Θαλάσσια Ασφάλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ναυτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελληνο-βρετανικές σχέσεις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Διασυνοριακή Πτώχευση της Ναυτιλιακής Επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία 4η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Πρακτικά θέματα του δικαίου των αξιογράφων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1999 Έργο και ευθύνη των νηογνωμόνων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Η Σύγκρουση Πλοίων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η Ρήτρα Vetting στη ναύλωση Δεξαμενοπλοίων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ ,2008 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Unexpected Circumstances and Carriage of Goods by Sea Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Frustration & Απρόοπτη Μεταβολή Συνθηκών στις Συμβάσεις Ναύλωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η ειδική αποζημίωση στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα