Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-971-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
184 σελ.

Add: 2019-12-04 17:50:51 - Upd: 2022-06-14 11:18:40