Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα : Διαδικτυακό Συνέδριο 20 Μαρτίου 2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο : Ο νέος Ν4738/2020 με εισαγωγικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η νέα πτωχευτική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Πτωχευτική Νομοθεσία : Εθνική Πτώχευση,Διασυνοριακές Πτωχεύσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πτωχευτική Νομοθεσία : Εθνική Πτώχευση,Διασυνοριακές Πτωχεύσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα : Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2007 Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις : Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Πτωχευτική νομοθεσία : Εθνική πτώχευση - κοινοτικές πτωχεύσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δίκαιο εταιριών : Ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, προσωπικές: Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 2837/2000 και 2842/2000 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2001 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Ο συμψηφισμός στην πτώχευση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αποϋλοποίηση τίτλων κυρίως μετοχών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Προστασία οίνων : Κοινοτική και εθνική ρύθμιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1994 Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα : Διαδικτυακό Συνέδριο 20 Μαρτίου 2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο : Ο νέος Ν4738/2020 με εισαγωγικές παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η νέα πτωχευτική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Πτωχευτική Νομοθεσία : Εθνική Πτώχευση,Διασυνοριακές Πτωχεύσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Πτωχευτική Νομοθεσία : Εθνική Πτώχευση,Διασυνοριακές Πτωχεύσεις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα : Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις : Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Πτωχευτική νομοθεσία : Εθνική πτώχευση - κοινοτικές πτωχεύσεις Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2001 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Ο συμψηφισμός στην πτώχευση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Αποϋλοποίηση τίτλων κυρίως μετοχών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Προστασία οίνων : Κοινοτική και εθνική ρύθμιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1994 Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Δίκαιο εταιριών : Ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης, προσωπικές: Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 2837/2000 και 2842/2000 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο