Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-773-8
Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
216 σελ.