Εταιρία περιορισμένης ευθύνης
Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-123-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
18 x 25 εκ., 541 σελ.
τ. 2

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:53