Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας, Επιμέλεια τόμου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5055/2023 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Πτωχευτική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5043/2023 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5042/2023 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός : 12η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Προσωπικές Εταιρίες : ΟΕ, ΕΕ, Αστική εταιρία, Αφανής εταιρία, Κοινοπραξία, Συμπλοιοκτησία, Δικηγορική εταιρία, Προσωπικές εταιρίες κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, ΕΟΟΣ, ΕΕ κατά μετοχές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Προσωπικές Εταιρίες : ΟΕ, ΕΕ, Αστική εταιρία, Αφανής εταιρία, Κοινοπραξία, Συμπλοιοκτησία, Δικηγορική εταιρία, Προσωπικές εταιρίες κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, ΕΟΟΣ, ΕΕ κατά μετοχές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : 2η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4919/2022 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : 11η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος Βιομηχανική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία Αξιόγραφα Αθέμιτος ανταγωνισμός : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών : Ερμηνεία κατ' ' άρθρο του Ν 4601/2019 Συγγραφέας , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος -Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο : Με τον νέο Ν4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Το Δίκαιο της Λογιστικής Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πέρα από την κρίση : Μετά την κατάρρευση της θεσμικής ελπίδας, τι; Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2017 Διψώντας για δικαιοσύνη : Περί της θεωρίας και ιστορίας της επανάστασης Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 ΤΟ ΚΑΝΟ Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Παρέμβαση Τρίτων σε Συμβατικές Σχέσεις Ανταγ/στών στο Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Παρέμβαση Τρίτων σε Συμβατικές Σχέσεις Ανταγ/στών στο Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο : Γόνιµες εξακτινώσεις Συγγραφέας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Πτωχευτική ανάκληση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Πτωχευτική ανάκληση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2005 Ο δανεισμός τίτλων : Το συμβατικό, χρηματιστηριακό και λογιστικό δίκαιο των συμβάσεων Repos και δανείου επί κινητών αξιών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5055/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Πτωχευτική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5043/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Εταιρικό Δίκαιο : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5042/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός : 12η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Προσωπικές Εταιρίες : ΟΕ, ΕΕ, Αστική εταιρία, Αφανής εταιρία, Κοινοπραξία, Συμπλοιοκτησία, Δικηγορική εταιρία, Προσωπικές εταιρίες κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, ΕΟΟΣ, ΕΕ κατά μετοχές Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Προσωπικές Εταιρίες : ΟΕ, ΕΕ, Αστική εταιρία, Αφανής εταιρία, Κοινοπραξία, Συμπλοιοκτησία, Δικηγορική εταιρία, Προσωπικές εταιρίες κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, ΕΟΟΣ, ΕΕ κατά μετοχές Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4919/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εταιρικό Δίκαιο : 11η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πτωχευτική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενικό μέρος Βιομηχανική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία Αξιόγραφα Αθέμιτος ανταγωνισμός : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών : Ερμηνεία κατ' ' άρθρο του Ν 4601/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Γενικό μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία ,Αξιόγραφα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος -Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο : Με τον νέο Ν4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Το Δίκαιο της Λογιστικής Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Πέρα από την κρίση : Μετά την κατάρρευση της θεσμικής ελπίδας, τι; Futura Χαρτόδετο
2017 Διψώντας για δικαιοσύνη : Περί της θεωρίας και ιστορίας της επανάστασης Futura Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εταιρικό Δίκαιο : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 ΤΟ ΚΑΝΟ Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Παρέμβαση Τρίτων σε Συμβατικές Σχέσεις Ανταγ/στών στο Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Παρέμβαση Τρίτων σε Συμβατικές Σχέσεις Ανταγ/στών στο Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο : Γόνιµες εξακτινώσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χαρτόδετο
2009 Πτωχευτική ανάκληση Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Πτωχευτική ανάκληση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2005 Ο δανεισμός τίτλων : Το συμβατικό, χρηματιστηριακό και λογιστικό δίκαιο των συμβάσεων Repos και δανείου επί κινητών αξιών Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου : Κρατική προστασία της κεφαλαιαγοράς: Διαμεσολαβητές της κεφαλαιαγοράς: Θεσμικοί επενδυτές: Συναλλαγές με το κοινό: Συναλλαγές στο ΧΑΑ: Οργάνωση χρηματιστηρίου: Χρηματιστήριο παραγώγων: Παράλληλη αγορά αναδυομένων αγορών Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών : Ερμηνεία κατ' ' άρθρο του Ν 4601/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα