Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ζητήηματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Πτωχευτική ανάκληση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Πτωχευτική ανάκληση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ο δανεισμός τίτλων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήηματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Γενικό μέρος, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αξιόγραφα, Αθέμητος ανταγωνισμόας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Γενικό μέρος- Βιομηχανική Ιδιοκτησία- Πνευματική Ιδιοκτησία- Αξιόγραφα- Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Γενικό Μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Πνευματική Ιδιοκτησία-Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο: Εταιρικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Πτωχευτική ανάκληση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Πτωχευτική ανάκληση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2005 Ο δανεισμός τίτλων Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εμπορική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2004 Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2000 Νομοθεσία κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα