Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας
Ενωσιακής και Διεθνούς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-137-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 101.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
584 σελ.

Add: 2020-09-11 13:54:48 - Upd: 2023-08-09 11:37:31