Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-570-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
208 σελ.

Add: 2021-12-23 19:37:02 - Upd: 2022-06-14 11:29:16