Χρυσάνθης, Χρήστος Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το νέο δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Το νέο δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Τραπεζική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το νέο δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Το νέο δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ασφαλιστική Σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλες εισαγωγές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Τραπεζική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Τραπεζική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα