Τζουγανάτος, Δημήτρης Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 EU Competition Law : Student Manual Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 EU Competition Law : Student Manual Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Όταν οι τοίχοι μιλούν : Το Χρονικό των υπογείων της Φυλακής Χατζηκώστα, 1945 Εισαγωγή Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1ος τ. Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις Πρόλογος , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Νομικά Προβλήματα των Διαδικτυακών Συναλλαγών : 2ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Ολιγοπώλιο : Συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού : Ελεύθερου και αθέμιτου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Η αγγλική και η γαλλική νομική γλώσσα και το αγγλικό δίκαιο Μετάφραση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού : Πρακτικά του Γ πανελληνίου συνεδρίου της εταιρίας δικαίου ανταγωνισμού, Αργοστόλι 18-20/9/1997 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Η εφαρμογή του Ν. 703/1977 : Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1994 Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών : Μορφές εμφάνισης και έννομες συνέπειες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η εφαρμογή του Ν. 703/1977 : Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1987 Η εφαρμογή του Ν. 703/1977 : Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1ος τ. Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ. Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ζητήματα ευθύνης στην Ανώνυμη Εταιρία : 3ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Νομικά Προβλήματα των Διαδικτυακών Συναλλαγών : 2ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Ολιγοπώλιο : Συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού : Ελεύθερου και αθέμιτου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Η εφαρμογή του Ν. 703/1977 : Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1994 Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών : Μορφές εμφάνισης και έννομες συνέπειες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η εφαρμογή του Ν. 703/1977 : Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1987 Η εφαρμογή του Ν. 703/1977 : Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Η αγγλική και η γαλλική νομική γλώσσα και το αγγλικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Εις ολόκληρο ευθύνη και αναγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Μετοχικός Ακτιβισμός : Νομικά ζητήματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Πράσινος Ανταγωνισμός : Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και περιβαλλοντική προστασία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες : ως εργαλείο χρηματοδότησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων : Συγκριτική επισκόπηση με το δίκαιο ΗΠΑ και Καναδά Νομική Βιβλιοθήκη PDF
1998 Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού : Πρακτικά του Γ πανελληνίου συνεδρίου της εταιρίας δικαίου ανταγωνισμού, Αργοστόλι 18-20/9/1997 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Νομικά ζητήματα από τη λύση της Σύμβασης Διανομής Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 EU Competition Law : Student Manual Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 EU Competition Law : Student Manual Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Όταν οι τοίχοι μιλούν : Το Χρονικό των υπογείων της Φυλακής Χατζηκώστα, 1945 Εισαγωγή Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο