Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες
ως εργαλείο χρηματοδότησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-913-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
136 σελ.

Add: 2019-10-16 10:40:11 - Upd: 2022-06-14 11:17:46