Κρατικές ενισχύσεις & κοινωφελείς επιχειρήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-702-8
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
328 σελ.