Εμπορική Νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-940-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2015
5η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
1776 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-06-14 12:05:29