Εμπορική Νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-940-3
Ελληνική, Νέα
€ 42.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
1776 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα