Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-440-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
216 σελ.

Add: 2018-03-19 11:52:03 - Upd: 2022-06-14 11:15:38