Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Κανόνες εφαρμογής και κυρώσεις ,2ος τόμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-069-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 150.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
816 σελ.

Add: 2020-10-12 16:20:28 - Upd: 2023-12-19 15:46:35