Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών
Μορφές εμφάνισης και έννομες συνέπειες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-077-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1994
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 245 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00