Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-065-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 150.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
1472 σελ.

Add: 2021-02-22 13:22:37 - Upd: 2023-12-19 15:46:35