Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Ουσιαστικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ,1ος τ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-065-3
Ελληνική, Νέα
€ 150.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1472 σελ.