Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-900-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
184 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-06-14 11:57:03