Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-900-7
Ελληνική, Νέα
€ 18.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
184 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα