Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-015-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 106.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
800 σελ.

Add: 2020-10-12 16:30:20 - Upd: 2024-01-29 16:50:51