Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα
Διαδικτυακό Συνέδριο 20 Μαρτίου 2021
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-327-1
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 290 σελ.
Περιγραφή

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές με πλήθος νέων διατάξεων, ώστε να αποτελεί, τελικά, έναν εντελώς νέο Κώδικα που απαιτεί μελέτη και γνώση τόσο από τους δικηγόρους της πράξης, όσο και από τους δικαστικούς λειτουργούς κάθε βαθμίδας.

Και σε κοινωνικό επίπεδο ο νέος νόμος φέρνει πολλές αλλαγές, αφού προβλέπει για πρώτη φορά την απόκτηση πτωχευτικής δυνατότητας και από τα φυσικά πρόσωπα για χρέη είτε προς το Δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις τράπεζες, με πλήρη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη σε τράπεζες και funds καθιστώντας τους οφειλέτες μισθωτές της κατοικίας τους, ενώ επηρεάζονται και τα εργασιακά δικαιώματα δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς θεωρούνται πλέον πτωχευτικές απαιτήσεις. Ο νόμος, επίσης, επιταχύνει τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και μέσα σε σύντομες προθεσμίες το άρθρο 164 προβλέπει σε περίπτωση άγονου πλειστηριασμού τη μεταβίβαση του πράγματος στον οφειλέτη ή στο Δημόσιο.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα και οι θέσεις καθηγητών πανεπιστημίων και δικαστικών λειτουργούν εγνωσμένου κύρους, αναλύονται στο παρόν το οποίο αποτελεί πρακτικά του Διαδικτυακού Συνεδρίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που διεξήχθη στις 20 Μαρτίου 2021.


Add: 2021-06-25 13:12:35 - Upd: 2021-06-25 13:12:35