Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-899-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 61.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
480 σελ.

Add: 2019-10-16 12:18:46 - Upd: 2022-06-14 11:16:10