Η νέα πτωχευτική νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-684-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
736 σελ.

Add: 2018-07-04 11:34:44 - Upd: 2022-04-19 16:27:55