Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις
Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-452-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 240 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:55