Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις
Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-452-1
Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 240 σελ.