Φορολογικό Δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-089-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2020
5η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
528 σελ.

Add: 2021-02-18 17:33:50 - Upd: 2024-04-03 12:19:57