Διβάνη, Χριστίνα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Η Ιστορία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Η Ιστορία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος : Μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Περιβάλλον : Διαγράμματα-Σχόλια-Νομολογία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Ο νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Η Ιστορία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Η Ιστορία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος : Μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Περιβάλλον : Διαγράμματα-Σχόλια-Νομολογία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Ο νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο