Ο νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-383-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 614 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:53