Διοικητικό Εφετείο
Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-134-7
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
624 σελ.