Διοικητικό Εφετείο
Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-134-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
624 σελ.

Add: 2017-07-05 17:35:41 - Upd: 2023-07-17 16:32:21