Ράικος, Δημήτριος Γ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Συμβάσεις-Πολεοδομία-Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη - Επιστημονική ημερίδα : Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π. Αριθμός τόμου: 13 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο : Σχετικές διατάξεις – Νομολογία. Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων βιβλίου Ι - Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό στάδιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο & Πολιτική κατά της διαφθοράς Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Δίκαιο & Πολιτική κατά της διαφθοράς Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Διακυβέρνηση και διαφθορά Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η απόδειξη στην εκλογική δίκη : Ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηριών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής : Κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία : Πειθαρχικός έλεγχος των δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Δημόσια διοίκηση και διαφθορά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη δημόσια διοίκηση : Η αξίωση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας: Τα προσωρινά μέτρα στη διοικητική δίκη: Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των ΔΔ επί αγωγών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η προσωρινή δικαστική κρίση στην πολιτική, τη διοικητική και την ποινική διαδικασία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές : Αιτήσεις αναστολών, προεδρικές διαδικασίες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Συμβάσεις-Πολεοδομία-Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη - Επιστημονική ημερίδα : Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π. Αριθμός τόμου: 13 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο : Σχετικές διατάξεις – Νομολογία. Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων βιβλίου Ι - Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό στάδιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο & Πολιτική κατά της διαφθοράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο & Πολιτική κατά της διαφθοράς Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Διακυβέρνηση και διαφθορά Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η απόδειξη στην εκλογική δίκη : Ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηριών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής : Κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία : Πειθαρχικός έλεγχος των δικαστικών λειτουργών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Δημόσια διοίκηση και διαφθορά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη δημόσια διοίκηση : Η αξίωση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας: Τα προσωρινά μέτρα στη διοικητική δίκη: Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των ΔΔ επί αγωγών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές : Αιτήσεις αναστολών, προεδρικές διαδικασίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Η προσωρινή δικαστική κρίση στην πολιτική, τη διοικητική και την ποινική διαδικασία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα