Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-371-4
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 566 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τον Νοέμβριο του 2019 με γενική θεματική τις Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα τις νεότερες εξελίξεις.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μετά τριετή εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, συνεπώς σε χρόνο κατάλληλο για μια ασφαλή καταγραφή και αντιμετώπιση όσων προβλημάτων ανέδειξε η εφαρμογή του. Ο ν. 4412/2016 ρυθμίζει το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και αποτελεί νομοθέτημα με ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, αλλά και ιδιαίτερα δύσχρηστο νομοθετικό κείμενο, στο οποίο εμπλέκονται ρυθμίσεις για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες. Λόγω της πολυπλοκότητάς του αυτής ανακύπτει μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που χρήζουν μελέτης και προβληματισμού και παρουσιάζονται σε μεγάλο μέρος των εισηγήσεων που περιέχονται στο παρόν.

Ειδικότερα, το έργο περιέχει 10 συνεδρίες καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως η επίδραση του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται ζητήματα γύρω από την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, την οικονομική αποτελεσματικότητα, τον δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά και δικονομικά ζητήματα και ζητήματα αστικής ευθύνης.


Add: 2021-10-05 16:29:23 - Upd: 2024-01-19 12:47:46