Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αρετήν την Καλλίστην Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα : Mélanges en l’honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση εως τον Ν 4820/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου : 10η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου : 10η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Σύνταγμα : 6η έκδοση ,τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου : 2η έκδοση Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού : 3η έκδοση Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού : 3η έκδοση Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Κώδικας Δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υπαλληλικό Δίκαιο : Ενημέρωση εως και τον Ν 4735/2020 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4745 /2020 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου : 2η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου : 2η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Κώδικας Δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Κώδικας Δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση εως τον Ν 4635/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα : Τσέπης ,5η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα : 4η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση εωε τον Ν 4607/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους : Πρακτικά Συνεδρίου 12-13 Απριλίου 2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : 2ος τόμος Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Σύνταγμα : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : Γενικό Μέρος-Ειδικά Θέματα Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιoϋπαλληλικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Υπαλληλικό Δίκαιο : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Διοικητική Δικονομία : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο : Μελέτες-Συμβολές-Διαγράμματα-Νομολογία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο : Μελέτες-Συμβολές-Διαγράμματα-Νομολογία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύνταγμα : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,7η έκδοση : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τί τους θέλουμε τους νόμους? 2Η έκδοση : Ταξίδι στη χώρα της Μπανανομίας Πρόλογος Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,6η έκδοση : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Υπαλληλικό Δίκαιο , 3η έκδοση : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία ,5η έκδοση : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο : Ερμηνεία κατ' άρθρον Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, τσέπης, 4η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία , τσέπης : 3η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Υπαλληλικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Υπαλληλικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Σύνταγμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : Νομολογία και ερμηνευτικά σχόλια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση : Αναρδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και σύστημα προσλήψεων: Nομικές συστημικές και οργανωτικές διαστάσεις Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Οι συμβάσεις in house Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η διείσδυση του δημοσίου δικαίου στη ρύθμιση αγορών δικτύου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ανεξάρτητες αρχές : Ο ρόλος και η σημασία τους στην ελληνική έννομη τάξη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Το φορολογικό δίκαιο στην έννομη τάξη : Μεθοδολογική ανάλυση των διασυνδέσεων του φορολογικού δικαίου με τους λοιπούς δικαιικούς κλάδους Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου : Τακτικά διοικητικά δικαστήρια Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Δημόσιες συμβάσεις και δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας : Νομοθεσία διοικητικών διαφορών ακυρώσεως - νομοθεσία διοικητικών διαφορών ουσίας - εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - κώδικας δικών δημοσίου - κώδικας διοικητικής διαδικασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού Δίκαιου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οι διοικητικές συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου : Οργάνωση κράτους, ατομικά & κοινωνικά δικαιώματα, ΕΣΔΑ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Μεταξύ ζωής και θανάτου. Το δικαίωμα στη ζωή υπό το φως της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου : τόμος 1ος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 About Greece Συγγραφέας Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Χαρτόδετο
2004 Αναγκαστική απαλλοτρίωση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ανεξάρτητες αρχές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδιακασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η διακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Ερευνητικό πρόγραμμα [ΚΑ 70/4/58/15/] με χρηματοδότηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οργάνωση και επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο συμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών 1990-2002 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές : Ασφαλιστικά μέτρα, ημιτ.Α΄: Φυσιογνωμία και παραδεκτό Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Η μονάδα οργάνωσης της διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης : Ένα παράδειγμα εξευρωπαϊσμού της δημόσιας διοίκησης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική δικαιοσύνη : Εφαρμογές της θεωρίας της ενδικασιμότητας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η κατ' άλμα αναίρεση στη διοικητική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κράτος και διεθνές δίκαιο : Η συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Τα συστήματα προσλήψεως των δημοσίων υπαλλήλων : Η συγκρότηση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση : Διαπιστώσεις - προτάσεις Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης : Προς αναζήτηση της κρίσιμης τομής Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1999 Παραμεθόρια ακίνητα και αλλοδαποί Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας : Πρόσθεμα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η θεσμική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης : Το σχέδιο "Ιωάννης Καποδίστριας" Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές : Θεωρητική θεμελίωση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ombudsman : Ο έλεγχος της κακοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αρετήν την Καλλίστην Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα : Mélanges en l’honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση εως τον Ν 4820/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου : 10η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου : 10η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Σύνταγμα : 6η έκδοση ,τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Covid-19 Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας : Επιπτώσεις, προκλήσεις & νομοθετικές εξελίξεις Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Κώδικας Δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Υπαλληλικό Δίκαιο : Ενημέρωση εως και τον Ν 4735/2020 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4745 /2020 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση εως τον Ν 4635/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα : Τσέπης ,5η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα : 4η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία : Ενημέρωση εωε τον Ν 4607/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους : Πρακτικά Συνεδρίου 12-13 Απριλίου 2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Σύνταγμα : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιoϋπαλληλικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Υπαλληλικό Δίκαιο : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διοικητική Δικονομία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύνταγμα : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία ,7η έκδοση : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,6η έκδοση : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπαλληλικό Δίκαιο , 3η έκδοση : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία ,5η έκδοση : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο : Ερμηνεία κατ' άρθρον Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, τσέπης, 4η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Δημόσιο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία , τσέπης : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Υπαλληλικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Υπαλληλικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Σύνταγμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : Νομολογία και ερμηνευτικά σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας : Νομοθεσία διοικητικών διαφορών ακυρώσεως - νομοθεσία διοικητικών διαφορών ουσίας - εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - κώδικας δικών δημοσίου - κώδικας διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού Δίκαιου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου : Οργάνωση κράτους, ατομικά & κοινωνικά δικαιώματα, ΕΣΔΑ Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Μεταξύ ζωής και θανάτου. Το δικαίωμα στη ζωή υπό το φως της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου : τόμος 1ος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 About Greece Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Χαρτόδετο
2004 Αναγκαστική απαλλοτρίωση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ανεξάρτητες αρχές Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδιακασίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η διακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Ερευνητικό πρόγραμμα [ΚΑ 70/4/58/15/] με χρηματοδότηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές : Ασφαλιστικά μέτρα, ημιτ.Α΄: Φυσιογνωμία και παραδεκτό Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τα συστήματα προσλήψεως των δημοσίων υπαλλήλων : Η συγκρότηση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση : Διαπιστώσεις - προτάσεις Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας : Πρόσθεμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η θεσμική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης : Το σχέδιο "Ιωάννης Καποδίστριας" Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές : Θεωρητική θεμελίωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ombudsman : Ο έλεγχος της κακοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2018 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : 2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : Γενικό Μέρος-Ειδικά Θέματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Οι συμβάσεις in house Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η διείσδυση του δημοσίου δικαίου στη ρύθμιση αγορών δικτύου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ανεξάρτητες αρχές : Ο ρόλος και η σημασία τους στην ελληνική έννομη τάξη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το φορολογικό δίκαιο στην έννομη τάξη : Μεθοδολογική ανάλυση των διασυνδέσεων του φορολογικού δικαίου με τους λοιπούς δικαιικούς κλάδους Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου : Τακτικά διοικητικά δικαστήρια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Δημόσιες συμβάσεις και δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οι διοικητικές συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Οργάνωση και επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο συμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών 1990-2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η μονάδα οργάνωσης της διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης : Ένα παράδειγμα εξευρωπαϊσμού της δημόσιας διοίκησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική δικαιοσύνη : Εφαρμογές της θεωρίας της ενδικασιμότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η κατ' άλμα αναίρεση στη διοικητική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κράτος και διεθνές δίκαιο : Η συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης : Προς αναζήτηση της κρίσιμης τομής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1999 Παραμεθόρια ακίνητα και αλλοδαποί Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο : Μελέτες-Συμβολές-Διαγράμματα-Νομολογία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο : Μελέτες-Συμβολές-Διαγράμματα-Νομολογία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τί τους θέλουμε τους νόμους? 2Η έκδοση : Ταξίδι στη χώρα της Μπανανομίας Πρόλογος Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση : Αναρδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και σύστημα προσλήψεων: Nομικές συστημικές και οργανωτικές διαστάσεις Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο