Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Σύνταγμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιoϋπαλληλικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Υπαλληλικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύνταγμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία ,7η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τί τους θέλουμε τους νόμους? 2Η έκδοση Πρόλογος Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,6η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπαλληλικό Δίκαιο , 3η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία ,5η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, τσέπης, 4η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία , τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Υπαλληλικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Υπαλληλικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Σύνταγμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Οι συμβάσεις in house Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η διείσδυση του δημοσίου δικαίου στη ρύθμιση αγορών δικτύου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ανεξάρτητες αρχές Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Το φορολογικό δίκαιο στην έννομη τάξη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Δημόσιες συμβάσεις και δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού Δίκαιου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οι διοικητικές συμβάσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Μεταξύ ζωής και θανάτου. Το δικαίωμα στη ζωή υπό το φως της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 About Greece Συγγραφέας Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Χαρτόδετο
2004 Αναγκαστική απαλλοτρίωση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ανεξάρτητες αρχές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδιακασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η διακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οργάνωση και επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο συμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών 1990-2002 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Η μονάδα οργάνωσης της διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική δικαιοσύνη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η κατ' άλμα αναίρεση στη διοικητική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κράτος και διεθνές δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Τα συστήματα προσλήψεως των δημοσίων υπαλλήλων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1999 Παραμεθόρια ακίνητα και αλλοδαποί Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η θεσμική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ombudsman Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Η Αστική Ευθύνη του Δημόσιου Νοσοκομείου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Κώδικας Δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Σύνταγμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Σύνταγμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Βασικοί Θεσμοί Δημοσιoϋπαλληλικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Υπαλληλικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύνταγμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,7η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,6η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπαλληλικό Δίκαιο , 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία ,5η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, τσέπης, 4η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ο νέος κώδικας δικηγόρων, 2η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία , τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Υπαλληλικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Υπαλληλικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Σύνταγμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Αστική ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού Δίκαιου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Μεταξύ ζωής και θανάτου. Το δικαίωμα στη ζωή υπό το φως της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 About Greece Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών Χαρτόδετο
2004 Αναγκαστική απαλλοτρίωση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ανεξάρτητες αρχές Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδιακασίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η διακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Διοικητική δικονομία και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τα συστήματα προσλήψεως των δημοσίων υπαλλήλων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Υπαλληλικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η θεσμική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων και συναφείς διατάξεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ombudsman Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Το Σύνταγμα και τα πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Οι Διοικητικές Συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Ο νέος κώδικας δικηγόρων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Οι συμβάσεις in house Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η διείσδυση του δημοσίου δικαίου στη ρύθμιση αγορών δικτύου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ανεξάρτητες αρχές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το φορολογικό δίκαιο στην έννομη τάξη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εφαρμογές διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Δημόσιες συμβάσεις και δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Οι διοικητικές συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Οργάνωση και επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο συμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών 1990-2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η μονάδα οργάνωσης της διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική δικαιοσύνη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η κατ' άλμα αναίρεση στη διοικητική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κράτος και διεθνές δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1999 Παραμεθόρια ακίνητα και αλλοδαποί Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ελεγκτικό Συνέδριο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τί τους θέλουμε τους νόμους? 2Η έκδοση Πρόλογος Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο